Monthly Archives: Listopad 2016


Žabičky a Veverka Čiperka


V pondělí jsme si povídali o Halloweenu, a o tom, jaké kostýmy budou mít děti na Halloweenskou party. V centru Ateliér si děti vykreslily omalovánku s čarodějnicí a zkusily si halloweenské bludiště. Zapálila jsem svíčku, a povídali jsme si také o „Dušičkách“, děti pozorovaly plamínek svíčky. Po Halloweenu jsme si začali povídat o tématu „Veverka […]

read more

Krtečci s veverkou Čiperkou objevovali kouzelný les


Minulý týden za námi zavítala veverka Čiperka, která nás během týdne provázela kouzelným lesem, seznamovala nás se zvířátky a stromečky, které v lese najdeme. Jelikož nás v pondělí čekala velká halloweenská párty, rozhodli jsme se s veverkou Čiperkou, že se na tu strašidelnou vlnu trošku naladíme hned z rána. Začali jsme v centru Hudba, kde […]

read more

Odpočinek v solné jeskyni


V úterý jsme se s dětmi opět vydali do solné jeskyně užít si její blahodárný účinek pro naše tělíčka i dušičky.  Během pobytu v solné jeskyni si některé děti hrály s hračkami, nabíraly a vysypávaly kamínky a jiné děti si užily relaxaci se vším všudy. Zabalily se do příjemných dek, položily hlavičky na polštář a […]

read more

Příprava na zimní spánek


Pondělí jsme odstartovali pohádkou ,,O ztracené rukavičce“, během které jsme si procvičili čísla i zvířata. Její děj jsme si pomocí obrázků zobrazili na tabuli. Na konci pohádky jsme si vysvětlili, že volně žijící zvířátka zimu nepřečkávají v rukavici, ale způsobem, o kterém se budeme dozvídat v dalších dnech. Poté jsme se vydali co centra Ateliér, […]

read more

Broučci a zvířátka v lese


V minulém týdnu jsme si s Broučky povídali o zvířátkách z lesa. Nejdříve jsme si obecně pojmenovali některé zvířátka a ukázali jsme si jejich obrázky. V dalším dni jsme si zkoušeli vytleskávat názvy zvířátek po slabikách a poté měli Broučci za úkol přiřadit je ke správné kartičce podle počtu tlesknutí. Ve středu a čtvrtek jsme […]

read more

Pohybové aktivity ve squashovém centru MŠ2


V pátek děti navštívily pohybové centrum, kde si zaběhaly, zahrály si hry a nechyběla ani oblíbená opičí dráha, kterou všichni zvládli. Vyzkoušely si také, jak se pracuje s raketou a míčkem. Hodina nám utekla a odjížděli jsme zpět do školky. Už se těšíme na příští lekci. Autor: Blanka Bůžková [Show slideshow] 1234►

read more

Veverka Čiperka


Povídali jsme si o lesních zvířátkách, zopakovali jsme si, jaké už známe a poznávali je z obrázků. Děti v kroužku představily i své plyšové zvířátka a všem se moc líbila dlouhá liška od Sofinky. Naučili jsme se novou básničku Listopad a písničku o Veverce, kterou jsme rytmizovali ťukáním ořechů. Děti se dozvěděly, jak se chováme […]

read more

Funny experiments


This week in the Funny Experiments class we learned how to blow up a balloon without using our mouths. We first poured vinegar into an empty bottle, then poured baking soda into a balloon. We attached the balloon to the top of the bottle and poured the baking soda into the vinegar. The reaction between […]

read more

Pohybové aktivity MŠ 1


[Show slideshow] 12► Ve středu jsme jeli na pohybové aktivity. Zacvičili jsme si, kutáleli míčem a učili jsme se, jak se s ním správně hází. Prošli jsme opičí dráhou a procvičovali odpal balónku. Autor: Denisa Sedláčková

read more

Halloweenský týden u Soviček


Tento týden jsme se zaměřili na Halloween. Nejdříve jsem dětem ukázala obrázky různých kostýmu, které jsme popisovali. Taky jsme se podívali na video a fotky o tom, jak to chodí v Americe, když jdou děti koledovat. V centru Ateliér si děti vyrobily ducha z papíru a látky. V centru Knihy a písmena hledaly v knížkách […]

read more