Kroužky


Kroužky

Dle zájmu nabízíme tyto kroužky…

Šikovné ručičky

Kroužek je určen pro děti, které rády tvoří. V kroužku modelují z plastelíny, vystřihují z papíru, vyrábí výrobky z přírodních materiálů. Procvičují jemnou motoriku a zaměstnávají pravou hemisféru mozku.

 

Už se těším do školy

Kroužek je veden českým pedagogem a připravuje děti na vstup do školy. Součástí přípravy jsou grafomotorická cvičení, nácvik správného uchopení psacích potřeb, poznávání číslic a písmen, ale také podpora hrubé motoriky. Kroužek je určen především pro děti starší 4 let.

 

Pohybové aktivity

Kroužek je zaměřen na protáhnutí těla, seznámení se s gymnastickými prvky, na pohybové hry a relaxaci. Kroužek je veden českým lektorem.

 

Roztleskávačky

V kroužku si děti zatančí, zacvičí a dostanou ze sebe přebytečnou energii. Kroužek je veden českou učitelkou a je zaměřen na koordinaci pohybu.

 

Výtvarné „dárečkování“

Ve výtvarném kroužku rozvíjíme naši tvořivost, fantazii a kreativitu. Každý týden si děti vytvoří jednoduchý výrobek, kterým obdarují někoho ze svých blízkých. Učíme se, že i když je hezké dárky dostávat, mnohem hezčí je, dát dárek druhému a udělat mu radost.

 

Playful exercise

Kroužek pohybových aktivit. Děti si nejen zacvičí a protáhnou se, ale také se naučí anglická slovíčka s gymnastickou a atletickou tématikou. Kroužek je veden rodilým mluvčím.

 

Výtvarná dílnička

Kroužek vedený českým lektorem zaměřený na výtvarné aktivity. Děti kreslí různými technikami, tvoří různorodé výrobky se sezónní tématikou.

 

Preparing Simple Cuisine

Kroužek vaření a přípravy jednoduchých pokrmů pod vedením rodilého mluvčí. Děti si procvičí jemnou motoriku, naučí se připravovat jednoduché pokrmy a osvojí si názvy potravin a vybavení kuchyně v anglickém jazyce.

 

Příprava dětí do ZŠ

  • děti připravujeme na nástup do ZŠ již od 4 let věku
  • zajišťujeme plynulý přechod dětí na základní školu EDIN
  • malý počet dětí umožňuje jejich systematickou přípravu na základní školy
  • děti jsou motivovány k vyhledávání řešení problémů individuálně i ve skupinách a podporujeme jejich přirozenou zvídavost
  • rozvíjíme zrakové, sluchové, čichové, hmatové, chuťové, prostorové a plošné vnímání
  • podporujeme orientaci v prostoru i pravolevou orientaci
  • formou her podporujeme rozvoj paměti a řeč
  • součástí přípravy jsou grafomotorická cvičení a nácvik správného úchopu psacích potřeb

 

 

ana de armes nude scene naked pn the beach pornsexnxx.net naruto x kushina porn milly bobby brown porn, how to finger a girl bryan silva gay porn pornoespresso.net sei dorei gakuen 2 stepdaughter and dad porn