Monthly Archives: Březen 2015


Rozmarné počasí


Tento týden jsme si s dětmi povídali o počasí. Jaké vůbec počasí je, co všechno se děje venku ráno, odpoledne a večer. Podle kartiček děti hádaly, o jaké počasí jde. Každý si pak mohl zvolit kartičku a podle této kartičky si postavil zvolené počasí. Dětem se moc líbila duha a moře. Skládaly z pet víček. […]

read more

Naše smysly


První březnový týden jsme se Včeličkami poznávali naše smysly. Zkoušeli jsme, jaké to je nevidět a věci a prostor poznávat jen hmatem, nebo sluchem. Čichem jsme poznávali, jaké vůně jsou nám příjemné a jaké naopak ne. Velká legrace byla při ochutnávání citrónu a děti mi moc nevěřily, když měly ochutnávat i další jídla. Nakonec jsem […]

read more