Zápis


Zápis pro školní rok 2020/2021

Zápisy proběhnou ve dnech 4. května a 11. května 2020 v době od 8:30 do 16:30. Zápisy budou probíhat na obou pobočkách (MŠ1 – Erbenova 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice a MŠ2 – 29. dubna 33, 700 30 Ostrava-Výškovice).

Během zápisu dojde k předání dokumentace nezbytné k přijetí dítěte, seznámení s vnitřními i venkovními prostory a také filozofií školky.

Jaké dokumenty potřebujete k zápisu do naší mateřské školy?

  • přihlášku k předškolnímu vzdělávání (tu si vyžádejte zde)
  • prostou kopii rodného listu dítěte
  • v případě, kdy dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce, doklad o oprávnění dítě zastupovat
  • prohlášení, že je dítě řádně očkované a kopii očkovacího průkazu

Podání žádosti

Přihlášky (žádosti) je možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy
  • e-mailem
  • poštou
  • osobním podáním ve výše uvedených dnech, je však nezbytné předem

Zavolat/napsat e-mail a dohodnout přesný termín, aby nedošlo k vyšší
koncentraci osob ve škole.

Přihlášky k předškolnímu vzdělávání přijímáme od 2. 5.2020 do 16.5.2020.