Monthly Archives: Říjen 2019


Vyhlášení sběru papíru za měsíc září a vyhlášení ,,hrdiny” ranních úkolů


V pátek byl ve školce velký den. Všichni jsme netrpělivě čekali, kdo z nás nasbíral nejvíce papíru. Za měsíc září zvítězili sourozenci Valentinka a Lukášek s neskutečnými 227 kg nasbíraného papíru. Se sběrem se výborně vedlo i Zorince, která získala druhé místo a Martince, která se umístila na místě třetím. Poté jsme také zvolili jednoho […]

read more

Maňáskové divadlo Šikulka v naší školičce


V pátek nás do školky přijelo rozesmát a něco nového naučit divadlo Šikulka. Předvedli nám tři pohádky a z každé z nich jsme si něco ,,odnesli”. Pohádka o vychytralé lišce nám připomněla, že bez práce nejsou koláče. S pohádkou o zlobivém prasátku jsme si zopakovali všechna kouzelná slovíčka a v poslední pohádce jsme si dokonce […]

read more

Kites and Dragons


This week we continued to learn about Autumn and different activities to do in autumn such as flying a kite, picking mushrooms, or picking apples. We learned a poem about Autumn Winds. We also visited the library and read a book about dragons. We painted our own dragons using our handprints during our Czech lesson. […]

read more

Draci v MŠ EDIN


Tento týden jsme si u nás ve školce povídali o dracích. Tentokrát však nemáme na mysli ty papírové létající draky, ale strašlivé, několikahlavé a oheň plivající draky. Společně jsme zapojili svou fantazii a popsali si, jaké vlastnosti takový drak má, kde může žít a čím se asi živí. Svou školku jsme vyzdobili kolektivní prací několikahlavého […]

read more

Podzimní týden u Ediňáčků


Tento týden nám ,,přinesl” pravé podzimní počasí, proto jsme neváhali a vyrazili do parku nasbírat lístečky a kaštánky. Venku jsme soutěžili, kdo posbírá nejvíce kaštánků a kdo udělá největší hromadu listí. V pondělí jsme si povídali o znacích podzimu. V centru Domácnost jsme zametali listí, které nám spadlo ze stromu. Nezaháleli jsme a v centru […]

read more

Naše první solná jeskyně


V pondělí jsme se zase po roce vypravili s paní učitelkou do solné jeskyně. Už jsme se tam moc těšili. Čekalo na nás opět spoustu zábavy. Všude jen samá sůl! Ze soli stavíme velikánské kopce, nabíráme ji do našich bagrů, zahrabáváme si pod ní nožičky a dokonce jí tady i dýcháme. Když nám paní učitelka […]

read more