Návštěva Světa techniky


EDIN-50

Ve čtvrtek třídy Žabičky a Sovičky navštívily úžasný Svět techniky U6 v Dolních Vítkovicích. Pro děti byl připraven vzdělávací program s názvem Svět plný barev. Nejprve se nám představila paní lektorka se svým kamarádem Tomáškem. Poté se představily děti a začala barevná hra se světýlky. Paní lektorka zhasla světlo a pustila barevná světýlka, která děti pozorovaly a určovaly, jaké barvy vidí. Děti byly moc nadšené světelným efektem. Další hra spočívala v tom, že kamarádovi Tomáškovi se ztratilo ovoce ve třídě a děti měly za úkol ovoce najít a dát na barevné pytlíčky. Děti zde poznávaly druhy ovoce a jeho zbarvení. Po této hře se děti přesunuly ke stolečkům, kde byl připraven pracovní list a paní lektorka pustila hudbu a děti poznávaly písničky a také barvy, které v písničce zazněly. Podle barev vymalovaly obrázky. Na závěr si paní lektorka připravila kouzelné čarovaní. Nejprve paní lektorka ukázala dětem základní barvy: modrou, žlutou a červenou a poté dětem předvedla možnosti míchání barev a vznik nové barvy. Děti se seznámily s novým pojmem a to pipetou, se kterou nabíraly barvu a zamíchaly jí do vody. Děti zde viděly barevný úkaz v podobě nové vzniklé barvy. Všechny barevné kompozice se dětem moc líbily a jejich barevností jsme byli všichni moc nadšení. Barvy děti uchvátily a ukázaly tvůrčí schopnosti, které děti mají. Program byl pro nás příjemný a návštěva rozsáhlých prostor Světa techniky nás velmi bavila. Děti byly programem uchvácené a s úsměvem a nadšením plnily všechny úkoly. Na závěr jsme se všichni rozloučili a slíbili jsme si, že se zde opět setkáme.
Autor: paní učitelka Blanka MŠ