Sovičky v pohybu


EDIN-4

V tomto týdnu jsme se zaměřili opět na lidské tělo. Zopakovali jsme si části těla a při poslechu pohádky jsme si určili rozdíly mezi lidmi a zvířaty. V centru Pohyb a kostky jsme reagovali na pokyny při hře a správnou částí těla jsme se dotkli země. V centru Hudba jsme si zahráli na Orffovy nástroje a zazpívali. Zopakovali jsme si také básničku. V centru Manipulace a hry jsme vytvořili skákacího panáka, kde jsme si zaskákali. V centru Pohyb a kostky jsme si vytvořili obrysy těla a poté jsme určovali umístění částí těla. V centru Domácnost jsme si procvičili jemnou motoriku při vaření. Povídali jsme si také o obličeji a o tom, co z něj můžeme vyčíst. Nechyběly ani zimní činnosti, které jsme si znázornili pantomimou a pohybem.

Autor: paní učitelka Lucka MŠ

This week in the Owl class we discussed the body as well as winter sports. The new English vocabulary phrases are building a snowman, ice skating, throwing snowballs, skiing, sledding, dog sledding, and hockey. We talked about our favorite winter activities and what we need in order to play them. We learned a new song called, „I’m a little snowman“ and acted out the different winter activities as well. We also played several movement and memory games that talked about the body.

Autor: native teacher Ally