O veliké řepě s Koťátky


EDIN-1

Tento týden byl celý v duchu pohádky O veliké řepě. V pondělí jsme se s ní nějdříve seznámili a potom si opakovali, jak to vlastně v pohádce všechno bylo. Následující den jsme zjistili, že pohádku si všichni pamatujeme správně a tak jsme se rozhodli, že ze sebe uděláme herce a zahrajeme si pohádku jako opravdoví herci. Musím říci, že se dětem opravdu dařilo a byly to skvělé herecké výkony. Ve středu jsme si celou pohádku zkusili namalovat a naučili se novou písničku. K písničce jsme se taky naučili nový snadný taneček, který všechny děti moc bavil. Ve čtvrtek jsme se seznámili s básničkou a potom jsme procvičovali jemnou motoriku při práci s navlékáním korálků a provlékacími obrázky. V pátek jsme jako obvykle navštívili pohybové aktivity, které jsme si zase moc užili. Tento týden pan učitel Karl s dětmi v anglickém bloku probíral různé povolání.

Autor: Denisa Slačíková