Čarodějnice


edin_čarodějnice-2

Než jsme začali s vyprávěním o čarodějnicích, tak děti nejdříve čekala velká černá tajenka, která je zavedla do světa kouzel a čar. Společně jsme si povídali, co všechno čarodějnice umí a co k tomu potřebuje. Děti zaujal lexikon kouzel. Děti se seznámily s pohádkovou bytostí Malá čarodějnice, ze které nemusí mít strach a obavy. Naučily se, že nejsou jen zlé čarodějnice, ale i hodné. Povídali jsme si také o tradici pálení čarodějnic. Dětem se moc líbila písnička „Pět Ježibab“, kterou jsme doprovodili na hudební nástroje a hrou na tělo. Děti si také vyzkoušely vymodelovat pavoučka z plastelíny. Dětem se práce s plastelínou moc líbila a vznikaly pestré modely. Z PET víček jsme společně postavili velkou pavučinu a přidali pavouky pro naši čarodějku.

Autor: Blanka Bůžková