Děti z MŠ EDIN a masopust


V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o masopustu a masopustním průvodu, který je spojován se zábavou, tancem, jídlem, pitím a hudbou. V pondělí jsme si vysvětlili, co slovo masopust znamená, kolik dní trvá a jak probíhá. V centru Ateliér jsme vyráběli masopustní masky a v centru Dílna, pokusy a objevy jsme tvořili „jitrnice.” V centru Manipulace a hry jsme si zahráli veselou hru na téma masopust a skládali jsme papírové jitrnice podle velikosti. V úterý jsme se zaměřili na masopustní dny a zvyky, které se v tyto dny dodržují. V centru Pohyb a kostky jsme si zahráli hru Taneční neděle a Masopust a užili si tak mnoho zábavy. Ve středu jsme si vysvětlili pojem Tučný čtvrtek a masopustní hodování. V centru Ateliér jsme vyrobili papírové koláče či koláže s názvem Hostina. V centru Domácnost děti „připravily” velkou, barevnou hostinu, na které si pochutnali všichni plyšoví kamarádi ze školky. Protože k masopustu patří také hudba a tanec, ve čtvrtek probíhala práce s hudebními nástroji, poslech hudby a popis různých hudebních nástrojů, se kterými se můžeme na masopustním průvodu setkat. V centru Hudba jsme si zazpívali mnoho písniček, které jsme doprovodili Orffovými nástroji, nejoblíbenější se stala písnička Já jsem muzikant.

Autor: paní učitelka Pavlínka MŠ