Spinkání v MŠ EDIN aneb Cesta do pravěku


V pátek večer jsme se sešli v naší školce s dobrou náladou a chutí vydat se na cestu do pravěku. Převlékli jsme se do kostýmů, vymysleli si nová jména z pravěku a začali plnit úkoly. Prvním úkolem bylo postavit obydlí pravěkého člověka „v menším provedení.” Každý z nás postavil svůj originální příbytek. Druhým úkolem bylo navléct si pravěký náhrdelník, který jsme si krásně nabarvili. Při prohlížení knížek jsme zjistili, že jeskyně pravěkých lidí byly často vyzdobeny různými uměleckými díly a kresbami. Proto jsme si připravili šablony různých zvířat a pustili se do zdobení naší „jeskyně.” Před večeří jsme si vybarvili omalovánku pračlověka a díky tomu jsme získali indicie k nalezení mamutího pokladu. Ty nás zavedly do přízemí naší školky, kde se ve tmě objevil sladký mamutí poklad, na kterém jsme si po večeři smlsli. Když jsme se posilnili večeří, pustili jsme si hudbu a pořádně si zatancovali na „pravěké” diskotéce. Po diskotéce jsme se převlékli do pyžámek, podívali se na jednu pohádku a poté jsme jeden po druhém sladce usnuli.
Autor: paní učitelka Veronika MŠ