Zpátky ve školce EDIN


První dva týdny ve školce jsme si všichni náramně užili a hezky si oslavili začátek nového školního roku. Přišlo nám hodně nových kamarádů, pro které bylo všechno nové a my jsme je postupně se vším seznamovali. Vzájemně jsme se představili pomocí seznamovacích her. Svá jména jsme vytleskávali a v centru Ateliér jsme si namalovali počáteční písmena našich jmen. Učili jsme se také poznávat své značky, popisovali jsme je a v centru Dramatizace jsme naše značky svým kamarádům předváděli a poté jsme jim pro radost zahráli pohádku. Je důležité, abychom všichni znali školková pravidla, proto jsme si je se svými tetami vysvětlili a zopakovali. Během prvních dní jsme se vydali na prohlídku naší školky, kterou jsme si poté stavěli v centru Pohyb a kostky, školy a školky jsme hledali v knížečkách a v centru Dílna, pokusy a objevy jsme modelovali školku z barevné plastelíny. Byli jsme také poznávat okolí školky na naší první procházce, kterou jsme si náramně užili a viděli hned několik veselých veverek.  Moc se těšíme na všechny zážitky, které nám tento školní rok přinese.

Autor: tým EDIN