Jarní probuzení v MŠ EDIN


S dětmi jsme si tento týden povídali o přicházejícím jaru. Jaro je plné překvapení v podobě kytiček a změn v přírodě. Děti slovně, mimikou, gesty a pohyby vyjadřovaly, jak se cítí na jaře. Povídali jsme si o časovém vztahu přírody, o jarním období  a jeho znacích. V pondělí nám přišel dopis od jarní víly, která nás žádala o pomoc s plněním úkolů, které jí zadala stále vládnoucí paní Zima. Navlékali jsme korálky, zpívali jarní písničky, vyráběli první jarní květiny  a úspěšně jsme tak porazili paní Zimu, která slíbila, že vládu brzy předá jarní víle. Děti se seznámily s jarními květinami a hádaly hádanky o kytičkách.V centru Ateliér jsme si jarní kytičky namalovali temperovými barvičkami. V centru Manipulace a hry si děti pomocí PET víček postavily květiny a pomocí puntíků na květinách si procvičily počítání. Pověděli jsme si, jaké hry můžeme hrát na jaře. Děti pomocí obrázku popisovaly jarní činnosti. Ve třídě jsme si vyzkoušeli hru „Cvrnkání kuliček.“ V centru Pohyb a kostky si děti zahrály pohybovou hru „Jaro našlo kytičku,“ u které jsme využili padák. V centru Hudba jsem relaxovali na hudbu od Vivaldiho „Čtyři roční období.“ , o kterém jsme si také povídali a k jednotlivým ročním období jsme přiřazovali typické barvy. Využili jsme slunečného počasí a vyrazili na školní zahradu  a procházky pozorovat změny, které příroda připravila. Děti hledaly první jarní kytičky. A nezapomněli jsme ani na ptáčky, kterým jsme nasypali zrní do krmítka. Týden byl velice pestrý a zajímavý a těšíme se, co nám přinese ten následující.

Autor: paní učitelka Blanka MŠ