Sovičky se čerta nebojí


Tento týden byl ve znamení známé trojice. V pondělí jsme si povídali o mikulášské nadílce a připravovali jsme se na besídku. Poslechli jsme si pohádku o tom, jak krtek potkal čerta. V centru Ateliér jsme si čerty také vyrobili. V úterý jsme charakterizovali kladné a záporné postavy nejen z této trojice, ale i z dalších pohádek. Určovali jsme kladné a záporné vlastnosti a skutky. Povídali jsme si blíže také o dobrých skutcích a každý z nás sdělil ty své. V centru Domácnost jsme připravovali nadílku pro hodné děti a v centru Knihy a písmena jsme vyhledávali typické čertovské a pekelné barvy. Ve středu jsme se vydali na pohybové aktivity. Ve čtvrtek jsme si povídali o kladných vlastnostech a o tom, kdo je pro nás takový „strážný anděl“ a proč. V centru Dílna, pokusy a objevy jsme si procvičili grafomotoriku s pracovním listem a v centru Voda a písek jsme modelovali brambory. V pátek jsme v centru Pohyb a kostky stavěli peklo a v centru Dramatizace jsme si zahráli na nadílku.

Autor: paní učitelka MŠ
This week in the Owl class we began our topics on St. Nicholas and winter. We talked about St. Nicholas, angels, and devils in the Czech lessons. In English class we learned new vocabulary words which included boots, scarf, jacket, snowman, snowflake, ice skates, sled, and gloves. We learned a new English song called “10 Little Snowflakes” which helps the students practice counting. We enjoyed the nice weather by going outside and playing in the snow and running around. On Friday we celebrated Adamek and Davidek’s birthday with cake, well wishes, and party games.

Autor: native teacher Ally