Jak Sovičky, Motýlci, Žabičky prožili barevný týden


Sovičky v barevném týdnu tvořily mapu ostrova na velký papír. V pondělí děti vytvořily moře, v úterý pláž a poušť a v pátek traviny, pohoří, sopky a dokreslili jsme také duhu. Ve středu jsme jeli na pohybové aktivity a čtvrtek byl spojený se třídou Motýlků. Trávili jsme také čas na zahradě v pískovišti a na prolézačkách.
Motýlci si společně se Sovičkami ve čtvrtek povídali o červené barvě, povídali si, kde se vyskytuje červená barva (sopka, duha, oheň, listí na podzim, ovoce a zelenina). V centru Ateliér děti vybarvovaly vše co může být červené, v centru Pohyb a kostky třídily kostky podle barev. V pátek Motýlci popisovali duhu, povídali si o tom, jak duha vzniká. Vytvořili duhu z papíru a v centru Voda a písek taktéž.
Žabičky si na začátku týdne představily všechny barvy z barevného týdne. V centru Ateliér jsme prstovými barvami tvořili kytičky, pavouky, žížaly na velký papír. Pozadí jsme vykreslili zelenou voskovkou a vznikla tak louka. Zazpívali jsme si také písničku „Travička zelená“. Povídali jsme si také o sopce, lávě a duze. Ve středu jsme se rozhýbali na pohybových aktivitách. V angličtině se děti učily názvy zvířátek, které můžeme vidět na louce.
Autoři: Denisa Sedláčková, Bc. Lucie Šafaříková, Anna Jančíková, DiS

This week in the Owl class we finished our topic on meadow animals.  We played memory and flashcard games. We also sang a song called „Wiggly Worm“ which goes along with the topic. The children enjoyed dressing up in different colors for color week. We talked about items that are the each color like yellow for sun, strawberry for red, etc. The weather was great so the children were able to play in the sand and run around the garden as well.

Author: native teacher Ally