Den otců


EDIN-22

V pátek odpoledne se sešli všichni tatínkové, aby jim děti mohly zazpívat a předat překvapení k jejich svátku. Na úvod řekly děti tatínkům básničku nebo zazpívaly písničku. Poté děti chodily i s tatínky po jednotlivých stanovištích. Jelikož byl tento rok Den otců tematicky zaměřený na indiány, vypadaly podle toho i aktivity. Stavělo se tee-pee, maloval se obličej, dělily se barvy, házelo se na cíl provazem, děti s tatínky musely zdolat opičí indiánskou dráhu a nakonec si děti vyrobily z peříček, která za úkoly nasbíraly, svou vlastní indiánskou čelenku. Všichni si oslavu svátku tatínků moc užili.
Autor: Denisa Sedláčková