Žabičky poznávají jarní květinky


Tento týden jsme si ještě povídali o jaru a především o jarních květinkách, které můžeme vidět venku, třeba na zahrádce. Rozhodli jsme se, že si pomocí otisku dlaně a prstů v centru Ateliér vyrobíme tulipán. Rozhodli jsme se pro červené a žluté tulipány. Vznikl tak „lán“ tulipánků, a zároveň skupinová práce dětí. Dětem se tulipánky moc líbily a ukazovaly si, který komu patří. Na zahradě jsme také pozorovali probouzející se přírodu ze zimního spánku, děti zhlédly zlatý déšť, viděly sedmikrásky, a pozorovaly také náš krásně upravený záhon. Samozřejmě, že jsme si také jarní květinky ukázali, a děti se je učily správně pojmenovat. Děti také vařily těstovinky v centru Domácnost. V centru Manipulace a hry děti zkoumaly „Krtečkovy“ kartičkové obrázky a správně je třídily. V centru Pohyb a kostky si zahrály hru „Kapu, kapu, vodičku, co jsi za kytičku?“ Děti vymýšlely názvy jarních květinek. Celý týden se děti staraly o naše dva šneky, dávaly jim okurku. V centru Hudba jsme si zahráli na Orffovy nástroje, děti ťukaly dřívky do rytmu písničky „Na jaře“. Také děti opakovaly básničku s pohybem „Poupátko“. Na squash se děti také těšily, zahrály si zde různé hry a „prošly“ si také opičí dráhu. V angličtině děti opakovaly různými hravými formami obrázky s jarními motivy, zpívaly písničku o jaru a protáhly si svoje tělo.
Autor: Anna Jančíková, DiS.