Pohádkové město (MŠ 1)


Ve čtvrtek jsme se v dopoledních hodinách vydali na cestu do Pohádkového města. Po příjezdu nás uvítaly pohádkové bytosti, odložili jsme si své věci a vydali jsme se na cestu, kterou nás prováděl kašpárek. Nejdříve nás zavedl do velkého sálu, kde jsme si mohli prohlédnout domečky vyrobené dětmi z jiných školek. Potom jsme se posadili a na velkém plátně jako v kině jsme se podívali na krátkou pohádku o Včelích medvídcích. Poté jsme se vydali do místnosti, kde si děti vyzkoušely nachytat rybičky s prutem a s Popelkou zase přebíraly hrách a fazolky.  Když jsme všechny úkoly zvládly, přemístili jsme se k paní Vodnici. Ta dětem ukázala svůj domeček a taky své poklady. Děti hádaly podle hmatu, co se nachází v jednotlivých pytlících, podle čichu zkoušely a hádaly různé vůně. Pak děti čekala soutěž v rybaření. Kdo chytil rybičku, dostal omalovánku, kterou si mohl vzít s sebou do školky. Kdo nevyhrál, nemusel zoufat, protože jsme dostaly nějaké omalovánky také my paní učitelky pro ostatní děti. Pohádkové město jsme si moc užili a děti z něj mají plno zážitků. Autor: Denisa Sedláčková