Veverky a přicházející jaro


S dětmi jsme si tento týden povídali o tom, jak poznáme, že přichází jaro? Dětí jsem se ptala, co se jim na jaře líbí a jaké počasí na jaře panuje. Jak se cítíme, když sluníčko svítí nebo když prší. Děti se vyjadřovaly slovně, mimikou a pohybem. Děti rozlišovaly roční období a jeho znaky v časovém vztahu. Pro děti jsem přichystala vázu, ve které byla kytička kočiček. A děti poslouchaly mé vyprávění. Jak taková větývka vznikne a kdy se objeví kočičky. Děti si prohlédly kočičky, které jsme měli ve třídě a poznávaly je hmatem. V centru Ateliér si pak starší děti namalovaly své kočičky a použily k tomu temperové barvy. V centru Knihy a písmena si prohlížely knihy s jarní tematikou. V centru Manipulace a hry si děti pomocí PET víček skládaly kytičky a sluníčka. V centru Dramatizace se hrály pohádky a nejvíce se dětem líbila pohádka První sněženka. Děti zde sledovaly a snažily se zachytit myšlenku pohádky. V centru Hudba jsem dětem pustila hudbu Antonio Vivaldi – Čtvero ročních dob (jaro), kterou děti poslouchaly a moc se jím líbila. Pak následoval rozhovor, jak vypadá víla a jak by mohla tančit. Děti tančily tanec jarních víl – improvizovaný a použily k tomu záclony. V centru Pohyb a kostky jsme s dětmi pomocí padáku vytvořili květinovou louku. Děti držely padák a uprostřed byly kytičky a děti se snažily kytičky pohybem padáku rozhýbat. Během pobytu venku děti pozorovaly změny v přírodě a vnímaly je všemi smysly. V anglickém bloku se děti učily názvy jarních motivů a zpívaly anglické písničky. Závěr týdne děti ukončily na pohybových aktivitách ve squashovém centru. Autor: Blanka Bůžková