Žabičky a příprava na karneval


Tento týden jsme si povídali o tématu „Karneval“. Seznámili jsme se s básničkou „Karneval“ a písničkou „Karneval nechodí potichu“. Děti písničku doprovázely na Orffovy nástroje. Děti v centru Ateliér vykreslovaly a vystřihovaly masky, v centru Pohyb a kostky stavěly věže z barevných kostek, s menšími dětmi jsme opakovali barvy. Také jsme se starali o naše dva africké šnečky, děti jim nosily vodu a zeleninu. Ve středu děti navštívily squash centrum, kde cvičily a proběhly si také opičí dráhu. Děti si také vykreslily karnevalovou omalovánku, poté jsem ji dětem roztříhala na různě velké kousky, a děti měly za úkol obrázek správně složit. V angličtině děti s paní učitelkou Ally procvičovaly názvy částí lidského těla, také cvičily a zpívaly. Celý týden si děti moc užily a už se těší na další.
Autor: Anna Jančíková, DiS.