Tři králové u Broučků


Po vánočních prázdninách jsme se všichni opět sešli v naší školce. Sváteční nálada ale stále pokračovala, hned v pondělí mi děti prozradily, co všechno našly pod stromečkem a většina z nich si svou oblíbenou hračku přinesla i do školky. Děti také vyprávěly o tom, jak prožily Silvestr a Nový rok. Další dny jsme si povídali o Třech králích, řekli jsme si historii zvyků svátků Tří králů, jaké dary přinesli tři mudrcové Ježíškovi a také, jak poznali, že se Ježíšek narodil. V centru Ateliér jsme si Kašpara, Melichara i Baltazara nakreslili. S dětmi jsme si také vyrobili královské korunky dle vlastní fantazie. V centru Hudba jsme si zazpívali známou písničku „My tři králové“, kterou jsme si doprovodili na Orffovy nástroje. Bohužel vánoční období je u konce a my jsme museli odzdobit vánoční stromeček. V minulém týdnu nechyběla angličtina, kde si pan učitel s dětmi povídal o rybách, děti se naučily pojmenovávat rybičky ze známé pohádky Hledá se Nemo. S dětmi jsme také řádili ve sněhu před školkou, ale nejoblíbenější venkovní činnost pro děti bylo odhazování sněhu. Milí rodiče, máte doma malé pracanty! :)
Autor: Bc. Dominika Bieleszová