Sovičky a Motýlci připravují zvířátka k zimnímu spánku


Tento týden jsme se zaměřili na zvířátka a jejich přípravu na zimu. V pondělí jsme si poslechli čtenou pohádku o tom, jak krtek uspával zvířátka. Pohádku jsme si poté společně převyprávěli a zkusili jsme si předvést, jak se zvířátka uložila ke spánku.  V úterý jsme strávili dopoledne v solné jeskyni, kde jsme společně relaxovali a hráli si. Ve středu jsme se vydali na pohybové aktivity, kde jsme si krásně zacvičili. Ve čtvrtek jsme si povídali o zvířatech žijících v lese, která jsme si ukázali na obrázku a k vybraným zvířátkům jsme přiřadili stopy, které zanechávají. V centru Dramatizace jsme si zahráli pohádku O ježkovi, jezevci a veverce, v centru Ateliér jsme zkusili dokreslit ježkovi bodliny a v centru Knihy a písmena jsme vyhledávali zvířátka žijící v lese. V pátek jsme si povídali o myslivci (kdo to je, jak vypadá, o co a jak v lese pečuje) a také o tom, že do lesa nepatří odpadky. Společně jsme si roztřídili předměty na ty, které do lesa patří a které ne. Dále jsme si zopakovali básničku a písničku a zahráli si společně pohybovou hru „Ježek spí“. V centru Písek jsme pomáhali lišce vyhloubit noru, do které by se mohla ukrýt na zimu, v centru Pohyb a kostky jsme pomohli myslivci se stavbou nové hájovny a v centru Hudba jsme si zkusili vytleskat názvy lesních zvířat a nakonec jsme si společně pověděli o svátku svatého Martina. V angličtině jsme si zazpívali písničku o dnech v týdnu a protože teď máme podzim, zazpívali jsme si také o podzimu a písní jsme zkusili uspat medvěda. Společně jsem si anglicky spočítali, kolik nás dohromady je a také jsme si společně určili počasí. Nechybělo ani určování dne v týdnu prostřednictvím písně Days of the Week. Prohlédli jsme si, co má kdo na sobě a pomocí obrázků jsme si oblečení pojmenovali a určili si, při které příležitosti či počasí si vybrané oblečení vezmeme na sebe. Dále jsme si zopakovali, kde přebývají přes zimu vybraná zvířata a pomocí obrázků jsme je přiřazovali do příslušného prostředí. Vytvořili jsme si ve třídě jeskyni pro medvěda a zkusili jsme si v ní vyzkoušet, jak se v ní medvědovi přes zimu spí. Tento týden nechyběl ani nácvik vánoční pohádky na besídku. Nakonec jsme se chytili za ruce a rozloučili jsme se písní.

Autor: Bc. Lucie Šafaříková

 

This week in the Owl class we finished our unit on animals in winter. We talked about where animals hibernate during winter as well as where animals who do not hibernate live. We built a „cave“ so the children could practice hibernating during class. We also started to learn our play for the Christmas show. It is based off of the Christmas story of Rudolph the Red Nosed Reindeer.

Author: Native teacher Ally