Jak k Motýlkům zavítala veverka


Ve čtvrtek jsme si povídali o zvířatech žijících v lese – o jejich potravě, obydlí a přípravě na zimu. Zvířátka jsme si také prohlédli na obrázcích a společně jsem si je pojmenovali. Začali jsme se také učit novou básničku o veverce a v tělocvičně jsme si zahráli pohybovou hru „Vládce lesa“. V centru Ateliér jsme si zkusili poskládat papírové veverky, které jsme si následně nalepili na papír a vybarvili. V Dílně jsme si vyzkoušeli, které předměty ve vodě plavou a které se potápí. V centru Manipulace a hry jsme si zkusili poskládat oříšky a v centru Knihy a písmena jsme sestavovali písmena tak, aby dohromady vytvořila předepsané slovo. V pátek jsme se začali učit novou písničku Veverky, zahráli jsme si pohybovou hru „Zásoby na zimu“ a povídali jsme si o krmelcích – k čemu slouží, kde se nachází, čím se plní. Krmelec jsme si také prohlédli na obrázku. V centru Hudba jsme si vytleskali slova a určili první a poslední písmeno ve slově, v centru Pohyb a kostky jsme z kostek stavěli kmen stromu, do kterého by si veverka mohla uschovat zásoby na zimu a v centru Voda a Písek jsme modelovali oříšky pro veverku, aby jich na zimu měla dostatek. V angličtině jsme začali nacvičovat pohádku na vánoční besídku, zopakovali jsme si abecedu, ukázali jsme si, které výrazy obličeje dokážeme pojmenovat, napočítali jsme na prstech do deseti, zahráli jsme si hru na auta, popsali jsme si části těla, určili jsme si počasí, zazpívali jsme si píseň o černé ovečce, učili jsme se novou vánoční píseň, učili jsme se správně pojmenovat náčiní, které používáme při práci na zahradě a rozloučili jsme se písní.

Autor: Bc. Lucie Šafaříková