Putování se stěhovavými ptáčky


Ve čtvrtek jsme si povídali o podzimu a nově jsme se také učili názvy všech měsíců, které jsme si rozdělili do skupinek podle ročních období. Zopakovali jsme si básničku o vlaštovičce a zazpívali si písničku Vrabec a sýkorka. Dále jsme si povídali o ptačích hnízdech, která jsme si prohlédli v encyklopedii. Zahráli jsme si pohybovou hru, při které jsme si ve třídě ztvárnili bouřku. V Ateliéru jsme si zkusili napsat slovo ČÁP a k tomu nakreslit obrázek, v Dílně jsme si zkusili porovnávat hromádky připravených předmětů podle množství, v Manipulacích a hrách jsme si zkusili třídit obrázky potravy ptáků a v Knihách a písmenech jsme si zkusili z kartiček s písmeny dle předlohy složit slovo VLAŠTOVKA. V angličtině jsme si zopakovali názvy stěhovavých ptáků, zazpívali si písničky, zopakovali si barvy a tvary. Pobyt venku jsme strávili v přilehlém parku, kde jsme sbírali kaštany, ze kterých jsme si vytvořili dlouhou housenku. V pátek jsme si zahráli pohybovou hru Čáp ztratil čepičku, písničku o vrabci a sýkorce jsme si doprovodili hrou na Orffovy nástroje, povídali jsme si o ptačích budkách, kterou jsme si také při pobytu venku prohlédli na vedlejší zahradě. V centru Písek a voda jsme pomocí klacíků kreslili do písku ptačí stopy, v centru Pohyb a kostky jsme ztvárnili přelétavé ptáky pohybem svého těla a v centru Hudba jsme „vykukali“ oblíbenou písničku. V angličtině jsme zkoušeli pojmenovat části našeho těla, ztvárnit pocity, pojmenovat stěhovavé ptáky a také jsme si zazpívali písničky. 

Autor: Bc. Lucie Šafaříková