Koťátka a cestování


Tento týden jsme se společně bavili o cestování. Zjišťovali jsme, kdo kam pojede na prázdniny a kam by si přál jet. Následně jsme si ukazovali různé dopravní prostředky, kterými se na tu vysněnou dovolenou dostaneme. Děti si pečlivě všechny prohlížely a následně si jeden vybrali. Každý si svůj dopravní prostředek vybarvil vodovými barvičkami podle vlastní fantazie a mohli jsme se vydat na cestu. Cestou jsme zkoumali semafory a říkali si, jaký význam barvičky mají. Když jsme v tom měli jasno, zahráli jsme si taky semaforovou hru, která děti velice bavila. V tomto týdnu jsme se taky stihli seznámit s pohádkou, kterou jsme začali připravovat na naší závěrečnou besídku. V angličtině si děti s panem učitelem Karlem procvičovaly různé sporty, ale také barvičky. V pátek jsme se jako obvykle vydali na pohybové aktivity.
Autor: Denisa Slačíková