Jak si Žabičky povídaly se zahradníkem o jeho i jiných povoláních


Tento týden jsme si vyprávěli o povoláních, jaké povolání jsou, jakou profesi mají naši rodiče. Celým týdnem nás provázela loutka zahradníka. Děti si hrály na paní doktorky, na opraváře, na tiskaře, na malíře, na zahradníky, na sekretářky, na kuchaře, na strojvedoucí, na uklízečky a na učitele. Podpořili jsme hokejový zápas a naše hokejisty, skákali jsme : „Kdo neskáče, není Čech!“ A dětem se to moc líbilo. Vyrobili jsme si vlaječky a pomalovali si tváře naší českou  vlajkou. A protože nás celým týdnem provázel zahradník, tak jsme si i povídali o ovoci a zelenině, zpívali jsme písničky o ovoci a zelenině např. Šla Nanynka do zelí, Cib, cib, cibulenka a Šel zahradník do zahrady. Žabičky procvičovaly rytmizaci a procvičovaly dělení slabik ve slovech např. raj-ča-ta, pa-pri-ka, ku-ku-ři-ce, atd. Při pobytech venku jsme se vždy parádně proběhli a zadováděli na skluzavkách a v písku, ale hlavně jsme si jako správní zahradníci připravovali zahrádku, kde budeme příští týden sázet zeleninu. Ve středu proběhli již tradičně pohybové aktivity ve squash centru. Celý týden si Žabičky parádně užily a těšíme se na příští!

Autor: MgA., Bc. Jana Jendryková