Želvička Elli ve třídě Veverek


Protože jsme si tento týden povídali o rybníku, připravila jsem si pro děti překvapení v podobě vodní želvy. Želvu Elli jsem přinesla do školky a všichni pozorně poslouchali vyprávění. Želva na děti zapůsobila velmi dobře, děti si jí mohly pohladit a také se chovali tiše, aby jí nevyplašili. Děti si pozorně prohlédly jak želva vypadá, jak se chová a byli překvapeni, že je velmi rychlá. Dokonce pro ní postavily z kostek domeček, aby jim neutekla. Pozorovaly Elli jak plave, jak se ve vodě chová a moc se u toho nasmály. Děti pozvaly maminky do třídy, aby jim ukázaly naší želvu Elli. Želva měla u dětí velký úspěch a ptali se mě, zda ji opět přivezu do školky. Samozřejmě, že želvu Elli přivezu.
Děti si zahrály pohybovou hru „Potůček“, kdy přeskakovaly kameny, kořeny stromů a podlézaly most. Tato hra děti bavila a chtěly jí opakovat. Vyzkoušely si novou techniku, dětem jsem nastříkala pěnu na holení, kterou rozetřely po stole a prstem malovaly tok potůčku do pěny.
Děti si vyrobily labutě, které se všem vydařily a zdobí nám šatnu.
Vypravili jsme se k rybníku, kde jsme pozorovali jak teče voda, hledali jsme rozdíly mezi potokem a řekou, pozorovali jsme život ve vodě a v okolí. Pro děti jsem měla připravené vodní úkoly, které plnily. Povídali jsme si jak se chováme u rybníka, abychom nenarušili život zvířat žijících v rybníce a kolem něj. Děti pozorovaly různé živočichy a rostliny, sbíraly kamínky, větvičky a trávu. Výlet k rybníků se vydařil a dětem přinesl spoustu zajímavých informací.
Tento týden jsme také oslavili Den Země.
Děti třídily odpadky a všichni věděli, kde co patří. Společně jsme vytvořili Zemi. Děti malovaly, lepily květiny, trávu, slunce. Práce se vydařila a vystavili jsme jí. I tento týden se děti zúčastnily plavání a pohybových aktivit ve squashovém centru.
Autor: Blanka Bůžková