Když se Žabičky seznamovaly s velikonočními tradicemi…


Tento týden jsme prožily s velikonočním Zajíčkem a Kuřátkem. Děti si je nejdříve nakreslily barevnými pastely na veliké papíry a před ně nalepily svá veliká namalovaná vajíčka. Tím si Žabičky hned vytvořily ve třídě parádní velikonoční atmosféru a směle se ponořily do velikonočních zvyků a tradic. Velikonoční Zajíček dětem vykládal o šmigrustu, o pletení a zdobení pomlázky, o velikonočních vajíčkách, o řehtačce a také nezapomněl na velikonočního beránka. Také děti učil velikonoční koledu: Hody, hody doprovody… Ale to není zdaleka vše! Naučil je pohybovou hru sám o sobě „Zajíček své jamce…“ a ta se dětem velmi líbila, zejména těm mladším:) Děti byly tento týden vedeny k rozvíjení smysluplných pěstitelských a pracovních činností. Všechny děti si namalovaly svůj květináč barvičkami, které se jim líbí nejvíce, pak do něho daly lopatkou hlínu a zasely první jarní semínka řeřichy a zalily je vodou. A snad každou hodinku chodily děti ke květináčům, sledovat, co se s těmi semínky děje. Nahlížely, když semínka začaly klíčit a pomalu růst. Když Žabičky přicházely ráno do třídy, první, co udělaly, bylo, že šly zkontrolovat své květináčky, co se stalo, jak řeřicha roste:) A představte si, že Žabičky se pustily tento týden i do zdobení velikonočních vajíček…. ten velikonoční Zajíček jim, o tom zdobení, tak hezky vykládal, že si to přeci nemohly nechat ujít! Kromě těchto třídních aktivit děti navštívíly squash centrum, kde se konaly pohybové hry, dále FRY Relax Centrum ve Fryčovicích, kde děti plavaly a dováděly ve vodě. A během toho, co některé Žabičky plavaly jiné jely na výlet na Vyhlídkovou věž Nové radnice v Ostravě. Žabičky toho tento týden MOC zažily a hlavně si to velmi užily!

Autor: MgA., Bc. Jana Jendryková