Počítání u Koťátek


Tento týden jsme si s Koťátky vyprávěli prstíkovou pohádku, díky které jsme se dozvěděli, že každý prstík má své jméno. Za pomocí naší básničky jsme toto prstíkové pojmenování trénovali a ukazovali si je. I tento týden jsme rozvíjeli předmatematické schopnosti při sčítání různých prstíčků. S novou písničkou jsme si také započítali a společně jsme se u ní nasmáli. Každý z nás si na papír pečlivě obkreslil celou svou ruku, kterou si nakonec mohl podle své fantazie vybarvit. Naše prstíčky jsme procvičili i při stavbě pohádkového městečka z lega. Když bylo městečko postaveno, děti vybíraly, v jakém domečku kdo bydlí. Nezapomněli jsme ani na naše oblíbené pohybové hry.

Autor: Denisa Slačíková