Naše tělo u Veverek


Tento týden nás navštívil maňásek František, který se ptal dětí, jestli dokážou pojmenovat a ukázat jednotlivé části lidského těla. Děti byly velmi pozorné a poslouchaly Františkovo vyprávění, co kde máme. Pak si děti zkusily přiřadit správně orgány v našem těle. Každý si obkreslil svou ruku a barevně si ji vybarvil. Společně jsme vytvořili „Človíčka,“ kterého děti nabarvily vodovými barvami a moc se dětem povedl. Pohybově jsme ztvárnili písničku „Hlava, ramena, kolena, palce.“ A největší radost děti měly, když si mohly poskládat kostru z těstovin a opravdu vznikaly zajímavé obrázky. Týden jsme ukončili pohádkou „Byl jednou jeden život.“ Toto téma bylo pro děti velmi zajímavé a nabídlo dětem spoustu činností.

Autor: Blanka Bůžková