Vlaštovky si štěbetají


S dětmi jsme pokračovali v tématu o vlaštovkách. Naučili jsme se novou básničku a písničku. Zahráli jsme si pohybovou hru „Za chvíli“, taktéž se líbila hra „Všechno lítá, co peří má“ a  „Ptáčkové zobají“, kdy jsem po třídě rozházela PET víčka a děti je sbíraly kolíčkem a dávaly do barevných kytiček. Na závěr si každý vybarvil svého ptáčka, kterého jsme připevnili na drát ve třídě a zkusili si také domalovat peří tuší, což bylo pro děti nové a zajímavé. Prohlédli jsme si knížky z Ptačí říše a určovali jsme ptáčky podle zbarvení peří. Písničku „Vlaštovičko leť“ jsme ztvárnili pohybově. Závěr týdne jsme ukončili pohádkou „O poslední vlaštovce.“

Autor: Blanka Bůžková