Týden o lidském těle u Motýlků


První březnový týden jsme si, ve třídě Motýlků, vykládali o lidském těle. Nejdříve jsme si říkali, jak se vyvíjel člověk, jak kdysi žil a jak žije a vypadá dnes. Dívali jsme se na pohádku, která pravěké období zachycuje. Dokreslovali jsme na obličeji vše, co k němu patří, což bylo důležité, aby si děti uvědomily, že svět vnímáme pomocí smyslů. Děti si zkusily poznávat předměty pomocí sluchu, čichu a hmatu. Děti si také uvědomily tvar těla, když obkládaly kamarády pet víčky. Také jsme si jednoho „člověka“ vyrobili. Dětem se aktivity velmi líbily a někteří už zase vyzvídají, jaké bude další téma.
Autor: Bc. Martina Janíková