Šmoulíci a jejich první lednový týden


V lednu jsme se opět sešli ve školce.

Děti byly příjemně odpočaté a všichni jsme si povídali, co komu přinesl Ježíšek. S dětmi jsme tento týden odstrojili stromeček a celý týden nás provázelo téma: Tři králové. Děti se naučily písničku „My tři králové“, kterou si prozpěvovaly během celého dne. Dětem jsem rozdala Orffovy nástroje a společně jsme začali zpívat a vyťukávat rytmus do nástrojů. Zahráli jsme si na „Betlém“, kdy děti samy rozhodly, kdo koho bude představovat. Hra se dětem líbila a chtěly jí opakovat. Také jsme si udělali překážkovou dráhu, kdy „Tři králové“ museli zdolávat nástrahy, které je čekali na cestě do Betléma. Děti postavily z pet víček velkou betlémskou hvězdu a vše jsme zakončili kresbou „Tří králů“. Dětem se toto téma velmi líbilo a zaujala je i četba z bible, kde se dověděly celý příběh „O třech králích“.

Autor: Blanka Bůžková