Mikulášská nadílka


V pátek se v naší školce konala „Mikulášská nadílka“.

Děti se na tuto událost celý týden těšily a nemohly se Mikuláše, čerta a anděla dočkat. Každá třída zazpívala písničku a pak si k sobě Mikuláš zvlášť volal všechny děti. Čert si zlobilky poznačil uhlíkem a někteří odvážlivci zazpívali i písničku, nebo Mikuláši řekli hezkou básničku. Každé dítě dostalo balíček plný dobrot. Rozloučili jsme se s Mikulášem a následovala volná zábava a všichni si mohli pochutnat na nachystaných dobrotách.

Autor: Kristýna Tvrdá