O nás


 • anglicko-česká školka je součástí vzdělávacího systému EDIN
 • výuka anglického jazyka probíhá zábavnou formou prostřednictvím rodilých mluvčí a českých pedagogů
 • učí u nás pouze kvalifikovaní rodilí mluvčí a čeští pedagogové
 • vytváříme pro děti přirozené bilingvní prostředí
 • jsme registrováni v Rejstříku škol a školských zařízení
 • mateřská škola je pod neustálým dohledem MŠMT
 • děti jsou přijímány již od dvou let věku (mladší děti na základě domluvy)
 • připravujeme dětí k zápisu do 1. tříd a systém výuky plynule navazuje na výuku na základní škole EDIN
 • garantujeme individuální přístup – maximálně 7 dětí na pedagoga
 • nabízíme tvůrčí, přátelské a motivující zázemí pro děti, pestrý a zábavný program
 • samozřejmostí je každodenní komunikace s rodiči a pravidelné akce pro děti a rodiče

Programy

Nabízíme dva programy: Basic a VIP.

Basic Programme

 • maximálně 14 dětí na pedagoga
 • přítomnost rodilého mluvčího během výukových bloků
 • individuální přístup

VIP Programme

 • maximálně 7 dětí na pedagoga
 • přirozené bilingvní prostředí – přítomnost rodilého mluvčího a českého pedagoga během celého dne
 • individuální přístup

Kvalifikovaní čeští pedagogové

 • splňují nebo si doplňují odbornou kvalifikaci dle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
 • pracují podle Školního vzdělávacího programu vytvořeného na základě Rámcového vzdělávacího programu MŠMT
 • vytváří pro děti nadstandardní program v českém jazyce s návazností na anglický jazyk a připravují je k zápisu do 1. třídy

Individuální přístup a spolupráce s rodiči

 • vzhledem k malému počtu dětí ve třídě vytváří školka harmonické prostředí, které umožňuje pedagogům plně a individuálně se dětem věnovat
 • každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost
 • usilujeme o jeho rozvoj s ohledem na věkové zvláštnosti, potřeby, nadání, zájmy, schopnosti a dovednosti
 • posilujeme zdravé sebevědomí a duševní pohodu dětí
 • výchova a vzdělávání probíhají v úzkém kontaktu s rodinou
 • děti vychováváme v multikulturním prostředí a přirozeně je tak učíme toleranci a respektu k jiným národům

Návaznost výuky na základní škole

 • systém výuky plynule navazuje na výuku na základní škole EDIN

Kvalifikovaní rodilí mluvčí

 • ve školce s pedagogy spolupracují speciálně vyškolení rodilí mluvčí
 • pracují s dětmi v anglických blocích, v nichž jsou děti rozděleny do malých skupinek podle jazykové úrovně
 • jsou s dětmi v kontaktu také v průběhu běžného programu školky, kdy si společně hrají, zpívají, sportují
 • pravidelně absolvují školení

Díky současnému působení rodilých mluvčí a českých pedagogů vytváří školka přirozené bilingvní prostředí.

Naše školky

Ostrava-Výškovice

 • budova školky se nachází v klidné části Výškovic
 • součástí školky je zahrada o rozloze 1500 m2
 • na budovu nepřímo navazuje rozlehlý lesopark, který se nazývá Bělský les, velký prostor pro děti a dětské hry dávají altánky a dětská hřiště

Ostrava-Vítkovice

 • budova školky se nachází v klidné části Vítkovic
 • součástí školky je oplocená zahrada
 • na budovu přímo navazuje sad Jožky Jabůrkové, který svým vybavením a rozlohou nabízí prostor pro konání různých akcí pro děti a rodiče