Mikulášský týden v MŠ EDIN


edin-21

Celý tento týden jsme se připravovali na Mikulášskou nadílku, která nás ve čtvrtek čekala. V centru Hudba jsme si pro naši milou návštěvu nacvičovali krásné písničky. V centru Knihy a písmena jsme se zase učili básničky a říkanky, abychom  Mikuláše hezky přivítali, protože víme, že Mikuláš má básničky a písničky moc rád J. Barevné vánoční věnce jsme vyráběli v  centru Ateliér a také jsme zde za pomocí ruliček toaletního papíru vyráběli čerty. V den D jsme byli všichni natěšení a napjatí, koho anděl i Mikuláš pochválí a na koho se ,,podívá“ čert. Dále jsme v centru Manipulace a hry skládali rozstříhané obrázky s mikulášskou tematikou. Když se týden blížil ke konci, stihli jsme si ještě popovídat o některých lidských vlastnostech a přiřazovali jsme je k dobrým a špatným vlastnostem.

Na konci týdne jsme si při pobytu venku zahráli čertovskou honičku, která všechny moc bavila!

Byl to krásný týden, na který jsme se všichni moc těšili a užili jsme si ho dle plánu.

Autor: paní učitelka Eliška a Terezka MŠ