Jak to vypadalo, když dravci přiletěli ke Kuřátkům do MŠ EDIN?


Edin-Copy-20

Celý týden se ve třídě Kuřátek nesl v duchu dravců a sov. Od pondělí jsme se seznamovali s dravými ptáky. Prohlíželi jsme si jejich obrázky a povídali si o tom, jaké vydávají zvuky, kde je můžeme vidět a co je pro ně potravou. Prohlíželi jsme si také obrázky míst, kde žijí. Podle toho jsme v centru Pohyb a kostky z kostek stavěli velké skály a obydlí pro dravce. V centru Hudba jsme se o ptáčcích naučili novou písničku, kterou jsme si za doprovodu klavíru s radostí zpívali. V půlce týdne jsme se učili o sovách. Řekli jsme si, jaké existují druhy sov, kde žijí a jak vypadají. V centru Knihy a písmena jsme některé informace vyhledali i v encyklopedii a učili se tak pracovat s knihou. Konec týdne byl ve znamení opakování a vyrábění v centru Ateliér. Aktivita pro nás byla velice zábavná, protože hlavní podstatou našeho výrobku bylo trhání papíru. Také jsme si zahráli kvíz, abychom si ověřili znalosti, které jsme se naučili za celý týden. Všechny děti jej zvládly na jedničku s hvězdičkou :-).

Autor: paní učitelka Eliška MŠ