Bezpečnost a doprava u Soviček


edin-3

Minulý týden jsme se věnovali povídání o dopravních značkách, silničních pravidlech, také jsme si popisovali autobus a auto. V centru Ateliér jsme si vyrobili semafor a vysvětlili jsme si, co jednotlivé barvičky znamenají. V centru Manipulace a hry jsme skládali obrázky autobusů s čísly. V centru Pohyb a kostky jsme si zahráli pohybovou hru ,,auta,,. V centru Dílna, pokusy a objevy jsme se snažili opravit porouchaný autobus a v centru Ateliér jsme si vyrobili loďku. V angličtině si děti zazpívaly veselou písničku s pohybem, kde předváděly autobus a naučily se nová slovíčka- dopravní prostředky.

Autor: paní učitelka Tereza MŠ