Zelenina a Sovičky


EDIN-2

Tento týden si Sovičky začaly povídat o tématu zeleniny. Jelikož nás tento týden čekalo hodně akcí, téma jsme pouze začali a budeme v něm pokračovat příští týden. V pondělí Sovičkám paní učitelka Lucka přečetla pohádku o Krtkovi a semínku, v ní se děti dozvěděly, jak semínko roste a co všechno potřebuje k životu. Děti hledaly obrázky zeleniny a svůj obrázek popsaly a pojmenovaly. Poté se rozdělily do center aktivit. V centru Manipulace a hry děti dělily semínka podle druhu a v centru Dílna zase lepily semínka do předkreslených záhonků. V úterý se některé děti vydaly na plavání a ve středu jsme všichni vyrazili na pohybové aktivity. Ve čtvrtek jsme jeli na výlet do Pohádkového města, kde děti zhlédly pohádku a poté potkaly vodnici, popelku a princezny, plnily úkoly a soutěžily. V pátek k nám dorazila Zdravá Pětka. Paní lektorka si pro nás připravila povídání o zdravém jídle, doplněné písničkami a hrami. Děti si tento týden velice oblíbily kinetický písek, ve kterém stavěly různé stavby a zahrady. Nejčastěji si hrály v kuchyňce, s kostkami a dřevěnými doplňovačkami. Autor: Denisa Sedláčková

This week in the Owl class we started our topic on vegetables. Our new English vocabulary words are turnip, radish, cauliflower, carrot, pepper, corn, peas, pickle, garlic, and onion. We also sang a new song about eating vegetables for snacks and lunch. On Thursday we visited a place called Fairytale Town and the children enjoyed doing different activities related to popular fairtytales. On Friday we had a guest visit the Kindergarten who taught the children about healthy eating.

Author: native teacher Ally